Arbetande utländskt arbetskraftsalternativ

Arbetande utländsk arbetskraft är inte ett nytt fenomen. Det är förmodligen mycket vanligare än de flesta tror eftersom många infödda har valt att bo och arbeta utomlands, antingen lagligt eller av ekonomisk nödvändighet. Arbetsmigration är en del av historien, och dagens underklass av utländsk arbetskraft är mycket annorlunda än ragtag-grupperna från tidigare generationer.

Nykomlingarna är mestadels från utvecklingsländerna. Det har skett en uppsving av utländska arbetare, särskilt i utvecklade länder. Dagens utländska arbetstagare bidrar till den enorma delen av mottagarna av timlön, som tillhandahåller stödtjänster till familjer hemma och ökar de totala skatteintäkterna på statlig och nationell nivå. De flesta utvecklade länder uppmuntrar tillströmningen av utländsk arbetskraft eftersom det hjälper dem att hitta billig arbetskraft och också få skattepengar och andra inkomster för marken i form av andra skatter.